Health Centers - South Sikkim

Health Centers - South Sikkim


       DEPARTMENT OF HEALTH  AND FAMILY WELFARE             
  LIST OF Primary Health Center(PHC) & SUB CENTER UNDER EACH DISTRICT (SIKKIM) 
  DISTRICT   PHC/CHC   SUB CENTER
  South (District Hospital Namchi)        
    13 Jorethang CHC    
        68 Nandugoan
        69 Omchu
        70 Salghari
        71 Tingmoo
        72 Wak
    14 Melli PHC    
        73 Melli Dara
        74 Sadam
        75 Sumbuk
        76 Turuk
    15 Namthang PHC    
        77 Chuba Parbing
        78 Kabrey
        79 Kateng Bokrong
        80 Maniram Vanzyang
        81 Phongla
        82 Rateypani
        83 Bingbong
    16 Ravongla PHC    
        84 Kewzing
        85 Lingzo
        86 Namlung Ralong
        87 Polok
        88 Rayong
        89 Sada Phamthang
        90 Sangmo
        91 Tingkitam
        92 Zarrung
    17 Temi PHC    
        93 Ben
        94 Chemchey
        95 Damthang
    18 Tokal Bermiok PHC    
        96 Manglay PHSC
        97 Tingley PHSC
    19 Yang Yang PHC    
        98 Khola Ghari
        99 Kitam
        100 Lingi Payong
        101 Lingmo
        102 Lower Kamrang
        103 Mamley
        104 Neh-Brum
        105 Rongbul
        106 Sripatam

Contact Us

National Health Mission, Sikkim

Health & Family Welfare Department,
Tashiling, Secretariat,
Sikkim, India

Email: mdnrhmsikkim@gmail.com

Phone: 3592205439